image banner
UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định về quản lý các hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản

Bình Dương có diện tích mặt nước sông hồ phân bố khá lớn, nguồn lợi thuỷ sản phong phú đa dạng...

               Bình Dương có diện tích mặt nước sông hồ phân bố khá lớn, nguồn lợi thuỷ sản phong phú đa dạng đã góp phần giải quyết nhiều việc làm cho lao động ở nông thôn trong nghề khai thác, đánh bắt thuỷ sản và đảm bảo được tình hình an sinh xã hội ở một số địa phương.

Hình: hồ chứa Dốc Nhàn, huyện Bắc Tân Uyên

               Tuy nhiên các nguồn lợi thủy sản chưa được bảo vệ và khai thác hợp lý, tình trạng đánh bắt bừa bãi như dùng các chất độc, chất nổ, xung điện và sử dụng các ngư cụ không phù hợp đánh bắt tất cả các loại thủy sản còn nhỏ hoặc đang mang trứng, đánh bắt trong mùa sinh sản…  đã gây nhiều thiệt hại đến trữ lượng thủy sản trên các thủy vực hồ thủy lợi, sông suối vùng nội đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản; tác động xấu đến hệ sinh thái đặc thù của địa phương.

Hình: hồ chứa Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng

              Các chất thải từ hoạt động nuôi trồng thủy sản trên sông, hồ đã gây ô nhiễm môi trường nước, làm ảnh hưởng chất lượng nước sinh hoạt, tưới tiêu và môi trường sống của động thực vật thủy sinh.

               Nguyên nhân tình trạng đánh bắt, khai thác và nuôi trồng thuỷ sản chưa hợp lý đã và đang xảy ra thường xuyên là do công tác chỉ đạo quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa thật sự quyết liệt ở một số địa phương; công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng triển khai chưa đồng bộ.

              Để ngăn chặn sự suy giảm nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản, khuyến khích phong trào nuôi thủy sản ngày càng phát triển, bền vững.

              Trước nhu cầu thực tế cần thiết cho công tác quản lý, thực hiện và hướng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triểm nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh theo quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng dự thảo Quy định về quản lý các hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

             Ngày 17/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND quy định về quản lý các hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

             Quy định gồm có 05 Chương, 17 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2017, quy định về quản lý hoạt động khai thác, nuôi trồng, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đối với tổ chức, cá nhân là người Việt Nam; tổ chức, cá nhân là người nước ngoài (gọi chung là tổ chức, cá nhân) thực hiện các hoạt động thủy sản trên ao, hồ, sông, suối, đập và các vùng nước tự nhiên khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

             Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước về hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

             Một số nội dung chính trong quy định bao gồm: những hành vi bị cấm trong trong hoạt động thủy sản; điều kiện khai thác và cấp giấy phép khai thác thủy sản; phân cấp quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm; trách nhiệm của tổ chức cá nhân và các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động quản lý, nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản…

            Xem chi tiết Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh (và quy định kèm theo) tại đây.

                                                                                                              - Thu Thủy - CV. QLXDCT -

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BÌNH DƯƠNG