image banner
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Sở

Sở có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật và quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

a) Giám đốc Sở là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, là người đứng đầu Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm thay Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của Sở. Phó Giám đốc Sở không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị trực thuộc Sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở

a) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Văn phòng;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao;

- Phòng Quản lý xây dựng công trình.

b) Các Chi cục thuộc Sở:

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;

- Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản;

- Chi cục Phát triển nông thôn;

- Chi cục Thủy lợi;

- Chi cục Kiểm lâm.

c) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở:

Ban Quản lý rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng.

Mỗi tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở có cấp trưởng và số lượng cấp phó được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật

Các hoạt động tình nguyện hè nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh thiếu nhi có sân chơi giải trí lành mạnh và kiến thức bổ ích, giúp các em có mùa hè vui tươi, ý nghĩa, để các hoạt động hè thực sự là ngày hội của tuổi thơ, giúp các em được vui chơi, học tập trong môi trường lành mạnh. Qua đó, giáo dục truyền thống, lý tưởng cao đẹp, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.  Đây là những hoạt động ý nghĩa và thiết thực gửi đến các em thiếu nhi, giúp các em đón tết thiếu nhi vui tươi, an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện cho các em học tập, vui chơi, rèn luyện và khởi đầu cho một mùa hè vui tươi, bổ ích.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BÌNH DƯƠNG
image banner