image banner
Tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2024
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2024 

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Dương, trạng thái khí quyển và đại dương đang trong điều kiện El Nino. Dự báo trong ba tháng đầu năm 2024, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất trên 90%, sau đó giảm dần về cường độ nhưng vẫn có khả năng duy trì tới Tháng 6/2024 với xác suất khoảng từ 60 ÷ 65%. Các tháng đầu năm 2024 sẽ ít mưa, tổng lượng mưa từ Tháng 1 đến Tháng 3 thấp hơn so với trung bình nhiều năm, từ Tháng 4 đến Tháng 6 xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình trong mùa khô năm 2024 phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5÷1,50C. Nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm ngay từ Tháng 01/2024, có xu hướng gia tăng và mở rộng; trong Tháng 4 và Tháng 5/2024 có khả năng sẽ có những đợt nắng nóng diện rộng dài ngày, nhiệt độ cao nhất khả năng đạt ngưỡng 38÷39 độ C và có khả năng chấm dứt trong tháng 6/2024. Đỉnh triều cao nhất trên sông Sài Gòn tại trạm Thủ Dầu Một (gần Cảng Bà Lụa) từ Tháng 1÷3/2024 ở mức từ (1,6 ÷1,68) m, từ Tháng 4 ÷ 6/2024 ở mức từ (1,55 ÷ 1,65)m. Độ mặn vùng hạ lưu các sông Nam Bộ sẽ ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, có thể tăng cao vào các kỳ triều cường.

Để chủ động phòng, chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do nắng hạn, thiếu nước gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 29/12/2023   yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, nhiễm mặn và phòng, chống cháy rừng trong mùa khô năm 2024.

 Cụ thể như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của dự án Ứng phó với hạn hán, khô hạn trên địa bàn tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2018.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các biện pháp phòng chống hạn, mặn, phòng cháy, chữa cháy rừng. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các phương án phòng chống hạn, mặn, phòng cháy, chữa cháy rừng của các địa phương, đơn vị quản lý rừng; phương án phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng với các đơn vị, địa phương nơi có rừng.