image banner
Một số văn bản về Quy hoạch và Kế hoạch phát triển Nông nghiệp từ năm 2018 - 2023
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 181

Phát triển Nông nghiệp là mục tiêu hàng đầu của Sở, để thực hiện mục tiêu đó, Sở NN và PTNT đã tham mưu ban hành một số văn bản như sau

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành Nông, Lâm, Ngư nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và bổ sung Quy hoạch đến năm 2025. Xem chi tiết tại đây

Chương trình số 107/CTr-TU ngày 17/3/2023 của Tỉnh ủy Bình Dương về việc Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Xem chi tiết tại đây

Quyết định 1436/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc Ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Xem chi tiết tại đây

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Tin liên quan
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BÌNH DƯƠNG
image banner