image banner
Thông báo số 01/TB-SNN, ngày 04/01/2022 về Danh sách và thông tin liên hệ Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 106

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/22018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 3112/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc Phê duyệt danh sách công chức, viên chức và nhân sự của các sở, ban, ngành cử làm việc ở Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh   

          Để đưa vào khai thác và sử dụng có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Trung tâm hành chính công tỉnh, hỗ trợ người dân tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo danh sách và thông tin liên hệ Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thông báo số 01/TB-SNN, ngày 04/01/2022, cụ thể như sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công

Email, Số điện thoại liên hệ

1

Võ Minh Thiện

Phó Chánh Văn phòng

Trưởng Bộ phận

thienvm.snn@binhduong.gov.vn
090.765.6618

2

Nguyễn Quốc Nam

Chuyên viên

Nhân sự chính thức

namnq@binhduong.gov.vn
0786.151.558

3

Lê Huỳnh Như

Chuyên viên

Nhân sự dự phòng

nhulh@binhduong.gov.vn
0934.081.339

 
          Trong quá trình cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm hành chính công tỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ các Số điện thoại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT để được hướng dẫn.
Cán bộ một cửa Sở Nông nghiệp và PTNT đang giải quyết TTHC cho người dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Hình: Cán bộ một cửa Sở Nông nghiệp và PTNT đang giải quyết TTHC cho người dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân nộp TTHC trực tuyến tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Hình: Thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân nộp TTHC trực tuyến tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BÌNH DƯƠNG
image banner