Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bình Dương đạt được những kết quả tích cực trong năm 2021 | Thông báo số 01/TB-SNN, ngày 04/01/2022 về Danh sách và thông tin liên hệ Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm hành chính công tỉnh | Kế hoạch số 2941/KH_SNN, ngày 30/12/2021 về Triển khai và hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với TTHC cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ ngày 01/01/2022 | Tập huấn cho Bộ phân cán bộ một cửa (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT: cách thức tạo tài khoản Dịch vụ công trực tuyến và cách thức nộp hồ sơ Thủ tục hành chính trực tuyến | Chuyển đổi số thay đổi tư duy phát triển nông nghiệp | Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2021 | Bình Dương: Từng bước đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử | Phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng; giống, vườn giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương | Những kết quả khả quan của ngành Nông nghiệp Bình Dương trong đại dịch Covid-19 |
TIN NỔI BẬT
THÔNG TIN CƠ SỞ SẢN XUẤT - TRANG TRẠI - HỢP TÁC XÃ
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
CHÍNH SÁCH
Nông nghiệp Nông nghiệp
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
Năm 2020 Năm 2020
Năm 2021 Năm 2021
Năm 2022 Năm 2022
CÁC ỨNG DỤNG
 Phần mềm Một cửa
QUỸ PHÒNG CHỐNG TT
 Công khai quỹ PCTT
 Văn bản hướng dẫn
LIÊN KẾT NGOÀI
 
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BÌNH DƯƠNG Đăng nhập
Tầng 03, Tháp A, Toà nhà Trung Tâm Hành Chính, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một (Thành phố Mới Bình Dương), tỉnh Bình Dương
Chịu trách nhiệm: PHẠM VĂN BÔNG - Giám Đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274)3897399 - Email: sonnptnt@binhduong.gov.vn
Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE