Tổ chức quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp | Bình Dương bứt phá từ nông thôn mới | Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh Bình Dương; Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương về công tác đảm bảo an ninh, an toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương | Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng đạt chuẩn nông thôn mới | Khảo sát hồ sơ đề nghị công nhận huyện Bàu Bàng đạt chuẩn nông thôn mới | Danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Tình hình hoạt động Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong 9 tháng năm 2020 | Khảo sát hồ sơ đề nghị công nhận huyện Phú Giáo và huyện Bắc Tân Uyên đạt chuẩn nông thôn mới | Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương |
TIN NỔI BẬT
THÔNG TIN CƠ SỞ SẢN XUẤT - TRANG TRẠI - HỢP TÁC XÃ
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
CHÍNH SÁCH
Nông nghiệp Nông nghiệp
QUỸ PHÒNG CHỐNG TT
 Công khai quỹ PCTT
 Văn bản hướng dẫn
LIÊN KẾT NGOÀI
 
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BÌNH DƯƠNG Đăng nhập
Tầng 03, Tháp A, Toà nhà Trung Tâm Hành Chính, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một (Thành phố Mới Bình Dương), tỉnh Bình Dương
Chịu trách nhiệm: PHẠM VĂN BÔNG - Giám Đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274)3897399 - Email: sonnptnt@binhduong.gov.vn
Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE