Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng đạt chuẩn nông thôn mới | Khảo sát hồ sơ đề nghị công nhận huyện Bàu Bàng đạt chuẩn nông thôn mới | Danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Tình hình hoạt động Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong 9 tháng năm 2020 | Khảo sát hồ sơ đề nghị công nhận huyện Phú Giáo và huyện Bắc Tân Uyên đạt chuẩn nông thôn mới | Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương | Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Bình Dương tổ chức ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm | Hội nghị phản biện xã hội đối với 02 dự thảo Nghị quyết: Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 |
TIN NỔI BẬT
THÔNG TIN CƠ SỞ SẢN XUẤT - TRANG TRẠI - HỢP TÁC XÃ
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
CHÍNH SÁCH
Nông nghiệp Nông nghiệp
QUỸ PHÒNG CHỐNG TT
 Công khai quỹ PCTT
 Văn bản hướng dẫn
LIÊN KẾT NGOÀI
 
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BÌNH DƯƠNG Đăng nhập
Tầng 03, Tháp A, Toà nhà Trung Tâm Hành Chính, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một (Thành phố Mới Bình Dương), tỉnh Bình Dương
Chịu trách nhiệm: PHẠM VĂN BÔNG - Giám Đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274)3897399 - Email: sonnptnt@binhduong.gov.vn
Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE