Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 | Bình Dương bảo đảm an ninh lương thực đến năm 2030 | Ngành Nông nghiệp Bình Dương đạt được một số kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm 2021 | Tình hình hoạt động Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong tháng 5 năm 2021 | THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG | Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 | Luật Giám định tư pháp năm 2020 | Thông tư số 01/2021/TT-TTCP QUY ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG NGÀNH THANH TRA VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN | Thông tư số 01/2021/TT-BNNPTNT QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA; XÂY DỰNG, BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN |
TIN NỔI BẬT
THÔNG TIN CƠ SỞ SẢN XUẤT - TRANG TRẠI - HỢP TÁC XÃ
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
CHÍNH SÁCH
Nông nghiệp Nông nghiệp
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
Năm 2019 Năm 2019
Năm 2020 Năm 2020
QUỸ PHÒNG CHỐNG TT
 Công khai quỹ PCTT
 Văn bản hướng dẫn
LIÊN KẾT NGOÀI
 
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BÌNH DƯƠNG Đăng nhập
Tầng 03, Tháp A, Toà nhà Trung Tâm Hành Chính, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một (Thành phố Mới Bình Dương), tỉnh Bình Dương
Chịu trách nhiệm: PHẠM VĂN BÔNG - Giám Đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274)3897399 - Email: sonnptnt@binhduong.gov.vn
Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE