Bình Dương tổ chức ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm | Hội nghị phản biện xã hội đối với 02 dự thảo Nghị quyết: Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 | Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020 | Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều trên địa bàn tỉnh Bình Dương | Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình thủ tục xét công nhận danh hiệu "Nghệ nhân tỉnh Bình Dương", "Thợ giỏi tỉnh Bình Dương", "Người có công đưa nghề mới về địa phương" trên địa bàn tỉnh Bình Dương | Chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương | Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương (Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020) | 30 cá nhân được công nhận danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi năm 2020 | Mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2030 |
TIN NỔI BẬT
THÔNG TIN CƠ SỞ SẢN XUẤT - TRANG TRẠI - HỢP TÁC XÃ
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
CHÍNH SÁCH
Nông nghiệp Nông nghiệp
QUỸ PHÒNG CHỐNG TT
 Công khai quỹ PCTT
 Văn bản hướng dẫn
LIÊN KẾT NGOÀI
 
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BÌNH DƯƠNG Đăng nhập
Tầng 03, Tháp A, Toà nhà Trung Tâm Hành Chính, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một (Thành phố Mới Bình Dương), tỉnh Bình Dương
Chịu trách nhiệm: PHẠM VĂN BÔNG - Giám Đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274)3897399 - Email: sonnptnt@binhduong.gov.vn
Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE