Tập huấn và xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm năm 2015 | Hội nghị tổng kết công tác ngành và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 | Đoàn thanh niên Sở Nông nghiệp và PTNT tham dự buổi Lễ ra quân năm An toàn giao thông năm 2015 | Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 | Lễ trao Giấy chứng nhận Vietgap | Một số kết quả đạt được qua 02 năm thực hiện Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp kỹ thuật cao - nông nghiệp sinh thái gắn với công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh Bình Dương | Một số kết quả đạt được qua 02 năm triển khai Chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản tỉnh Bình Dương | Đại hội Chi đoàn Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Dương | Hội chợ ngành Công thương vùng Đông Nam Bộ - Triển lãm ngành thủ công mỹ nghệ năm 2014 | Chủ nhật, ngày 1-2-2015
Thông tin chỉ đạo điều hành Văn bản pháp luật
Đảng - Công đoàn - Đoàn thanh niên Đơn vị trực thuộc
NgàyMặt hàngGiá
14/1/2015Gà công nghiệp 27000 /1Kg
14/1/2015Gà Tam Hoàng 38000 /1kg
14/1/2015Heo hơi 49000 /1Kg
14/1/2015Heo con 100000 /1Kg
14/1/2015Gà ta 1 ngày tuổi 15000 /1con
14/1/2015Gà CN 1 ngày tuổi 9000 /1Con
14/1/2015Trứng gà 1800 /1trứng

Heo hơi : 49000/1Kg
--------------
Heo con : 100000/1Kg
--------------
Trứng gà : 1800/1trứng
--------------
Gà công nghiệp : 27000/1Kg
--------------
Gà CN 1 ngày tuổi : 9000/1Con
--------------
Gà ta 1 ngày tuổi : 15000/1con
--------------
Gà Tam Hoàng : 38000/1kg
--------------

Tuần thứ 6  02/02/2015  đến 08/02/2015
Tuần thứ 3  12/01/2015  đến 18/01/2015
Thống kê trao đổi - góp ý  
Hiện có:  36 trao đổi

Đang online  05
Đã online 5,062,243
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Tháp A tầng 3, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, P.Hòa Phú - TP.TDM
Điện thoại: 06503-822448; Fax: 06503-829422; email: snnptnt@binhduong.gov.vn