Tình hình hoạt động Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong 6 tháng đầu năm 2020 | Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020 | Tỉnh Bình Dương ban hành Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai | Lễ ra mắt chi hội nông dân nghề nghiệp gắn với hỗ trợ vốn quỹ hỗ trợ nông dân và hội thảo chuyên đề năm 2020 | Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến đối với đề nghị xây dựng một số thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn | Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát và làm việc về Ngành nghề nông thôn, Làng nghề truyền thống trến địa bàn tỉnh Bình Dương | Đoàn thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao của tỉnh Bình Dương làm việc tại xã Bạch Đằng về công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019 | Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại huyện Dầu Tiếng | Tình hình hoạt động ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tháng 5 và phương hương, nhiệm vụ tháng 6 năm 2020 |
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN HỢP TÁC XÃ
QUỸ PHÒNG CHỐNG TT
 Công khai quỹ PCTT
 Văn bản hướng dẫn
LIÊN KẾT NGOÀI
 
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BÌNH DƯƠNG Đăng nhập
Tầng 03, Tháp A, Toà nhà Trung Tâm Hành Chính, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một (Thành phố Mới Bình Dương), tỉnh Bình Dương
Chịu trách nhiệm: PHẠM VĂN BÔNG - Giám Đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274)3897399 - Email: sonnptnt@binhduong.gov.vn
Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE