Diễn đàn “Các giải pháp thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ nông sản hiệu quả trong tình hình mới” | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 | Hỗ trợ cung cấp thông tin các cơ sở cung ứng vật tư nông nghiệp trong tình hình dịch bệnh Covid-19 | Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăm, tặng quà người dân tỉnh Bình Dương | Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT chung tay hỗ trợ người dân trong bối cảnh Covid-19 | Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 | Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do COVID-19 | Bình Dương bảo đảm an ninh lương thực đến năm 2030 | Ngành Nông nghiệp Bình Dương đạt được một số kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm 2021 |
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
CHÍNH SÁCH
Nông nghiệp Nông nghiệp
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
Năm 2019 Năm 2019
Năm 2020 Năm 2020
Năm 2021 Năm 2021
QUỸ PHÒNG CHỐNG TT
 Công khai quỹ PCTT
 Văn bản hướng dẫn
LIÊN KẾT NGOÀI
 
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BÌNH DƯƠNG Đăng nhập
Tầng 03, Tháp A, Toà nhà Trung Tâm Hành Chính, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một (Thành phố Mới Bình Dương), tỉnh Bình Dương
Chịu trách nhiệm: PHẠM VĂN BÔNG - Giám Đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274)3897399 - Email: sonnptnt@binhduong.gov.vn
Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE