Tổ chức các hoạt động khởi động năm Thanh niên tình nguyện năm 2019 | Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và các giải pháp của ngành ngân hàng góp phần hạn chế tín dụng đen | Hội thi “Tìm hiểu pháp luật ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn lần VI, năm 2018 | Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 | Hội thao truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018 | Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo Nghị định 109/2018/NĐ-CP | Bình Dương khai mạc Phiên chợ nông sản an toàn 2018 | Hội nghị triển khai Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá về Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp khu vực Miền Nam Hội nghị triển khai Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá về Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp khu vực Miền Nam | Tham quan mô hình nông trại liên kết giữa Công ty TNHH rau sạch gia đình và trường TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm | Thứ tư, ngày 23-1-2019

CÔNG KHAI QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
Tên fileFile kèm theo
Thông báo 331/TB-QPCTT ngày 13/02/2018 của Quỹ PCTT v/v công khai tình hình giải ngân hỗ trợ kinh phí từ Quỹ phòng, chống thiên tai giai đoạn năm 2016-2017 File kèm theo
Công văn 1081/SNN-PCTT ngày 23/6/2017 v/v chủ động hỗ trợ khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra File kèm theo
Mẫu Báo cáo tổng hợp quyết toán Quỹ phòng chống thiên tai năm 2016 (Excel) File kèm theo
Công văn 1620/SNN-PCTT ngày 08/9/2017 V/v BC tổng hợp quyết toán và đề nghị tất toán tình hình thực hiện nguồn Quỹ PCTT niên độ năm 2016 (01/01/2016 đến 31/12/2016) File kèm theo
Khung Báo cáo tổng hợp quyết toán Quỹ phòng chống thiên tai năm 2016 (Word) File kèm theo
Báo cáo 253/BC-QPCTT ngày 22/02/2017 của Quỹ PCTT Báo cáo tình hình thực hiện Quỹ PCTT tháng 01 năm 2017 File kèm theo
Thông báo 110/TB-QPCTT ngày 20/01/2017 của Quỹ PCTT Thông bao thay đổi tài khoản giao dịch của Quỹ PCTT File kèm theo
Báo cáo 109/BC-PCTT ngày 20/01/2017 của Quỹ PCTT Báo cáo tình hình thực hiện Quỹ PCTT tháng 12 năm 2016 File kèm theo
Báo cáo 2345/BC-PCTT ngày 16/12/2016 của Quỹ PCTT Báo cáo tình hình thực hiện Quỹ PCTT tháng 11 năm 2016 File kèm theo
Công văn 2315/SNN-PCTT ngày 12/12/2016 của BCH PCTT & TKCN tỉnh Bình Dương v/v xây dựng kế hoạch thu Quỹ và dự toán chi hỗ trợ từ Quỹ PCTT năm 2017 File kèm theo
Công văn 2314/SNN-PCTT ngày 12/12/2016 của BCH PCTT & TKCN tỉnh Bình Dương v/v hỗ trợ KP trang bị 01 ca nô phục vụ công tác PCTT và TKCN huyện Bắc Tân Uyên File kèm theo
Công văn 2271/SNN-PCTT ngày 6/12/2016 của BCH PCTT & TKCN tỉnh Bình Dương v/v đôn đốc các địa phương nộp Quỹ về Cơ quan quản lý Quỹ PCTT (Đợt 2 năm 2016) File kèm theo
Báo cáo 2222/BC-PCTT ngày 30/11/2016 của Quỹ PCTT Báo cáo tình hình thực hiện Quỹ PCTT tháng 10 năm 2016 File kèm theo
Báo cáo 2016/BC-PCTT ngày 27/10/2016 của Quỹ PCTT Báo cáo tình hình thực hiện Quỹ PCTT tháng 09 năm 2016 File kèm theo
Công văn 1673/SNN-PCTT ngày 8/9/2016 của BCH PCTT & TKCN v/v báo cáo tất toán kết quả thu, chi Quỹ PCTT năm 2015 và mẫu báo cáo định kỳ hàng tháng kể từ năm 2016 File kèm theo
Thông báo 1590/TB-PCTT ngày 30/8/2016 của Quỹ PCTT tỉnh Bình Dương v/v công khai nguồn thu, chi Quỹ PCTT tỉnh Bình Dương trên website File kèm theo
Công khai dự toán KP hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác phòng chống thiên tai năm 2015 và đến 31/7/2016 File kèm theo
Công văn 1181/SNN-PCTT ngày 30/6/2016 của BCH PCTT & TKCN tỉnh Bình Dương v/v trả lời Công ty TNHH Nhật Tường (P.An Phú, Tx. Thuận An, Bình Dương) về nghĩa vụ đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai File kèm theo
Công văn 1116/SNN-PCTT ngày 23/6/2016 của BCH PCTT & TKCN tỉnh Bình Dương v/v đôn đốc các địa phương nộp quỹ về Cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai (đợt 1 năm 2016) File kèm theo
Báo cáo 1148/BC-SNN ngày 24/6/2016 của BCH PCTT & TKCN Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ năm 2015 đến nay và triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo năm 2016 File kèm theo
Công văn 234/SNN-PCTT ngày 17/02/2016 của BCH PCTT & TKCN v/v trả lời công văn đề nghị hỗ trợ KP khắc phục hậu quả do thiên tai File kèm theo
Công văn 01/SNN-PCTT ngày 04/01/2016 của Quỹ PCTT v/v đính chính VB số 2205/SNN-PCTT ngày 14/12/2015 của Quỹ PCTT File kèm theo
Công văn 2324/SNN-BCHPCTT ngày 31/12/2015 của BCH PCTT & TKCN v/v báo cáo kết quả thu, chi Quỹ PCTT năm 2015 và nộp Quỹ còn tồn đọng về Cơ quan quản lý Quỹ PCTT File kèm theo
Công văn 2205/SNN-PCTT ngày 14/12/2015 của Quỹ PCTT v/v hướng dẫn cách trích 3% và 5% khi sử dụng Quỹ PCTT File kèm theo
Quyết định 3248/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh Bình Dương v/v giao chỉ tiêu kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2015 cho các huyện, thị xã và thành phố Thủ Dầu Một File kèm theo
Quyết định 2768/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh Bình Dương v/v ban hành quy định tạm thời về quản lý, sử dụng Quỹ PCTT trên địa bàn tỉnh Bình Dương File kèm theo
Công văn 1625/SNN-PCTT ngày 21/9/2015 của BCH PCTT & TKCN v/v đề nghị khẩn trương tổng hợp kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2015 gửi về BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để trình UBND tỉnh phê duyệt File kèm theo
Công văn 1559/SNN-PCTT ngày 10/9/2015 của Quỹ PCTT tỉnh Bình Dương v/v Thông báo số tài khoản giao dịch của Quỹ PCTT File kèm theo
Công văn 1209/SNN-PCTT ngày 22/7/2015 của BCH PCTT & TKCN tỉnh Bình Dương v/v tiếp tục thực hiện theo các quy định hướng dẫn hiện hành trong thời gian chờ hướng dẫnc của TW liên quan đến Quỹ PCTT năm 2015 File kèm theo
Công văn 625/UBND-KTN ngày 09/03/2015 của UBND tỉnh Bình Dương v/v lập kế hoạch thu Quỹ PCTT năm 2015 File kèm theo
Quyết định 290/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của UBND tỉnh Bình Dương v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ PCTT tỉnh Bình Dương File kèm theo
Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 Quy định thành lập và quản lý Quỹ PCTT File kèm theo
Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 File kèm theo

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP
QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
 An toàn vệ sinh thực phẩm và Chất lượng vật tư nông nghiệp
06503.826.788
0918.219.620
 Văn phòng Sở
06503.822.448
0918.099.540
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO
HỎI ĐÁP - GÓP Ý
LIÊN KẾT NGOÀI
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
1 2 4 2
Online trong ngày: 104
Đang online: 02
 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Tháp A tầng 3, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, P.Hòa Phú - TP.TDM
Điện thoại: 02743-822448; Fax: 02743-829422; email: snnptnt@binhduong.gov.vn
Đăng nhập