Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương | Tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023 | Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 | Tăng cường quản lý an toàn đập hồ chứa cần nôm trước mùa mưa, lũ năm 2023 | SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THAM GIA CÙNG ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỈNH LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO | Công đoàn Cơ sở thành viên Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thành công đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 | Ngành Nông nghiệp Bình Dương đạt được những kết quả khả quan trong quí I năm 2023 | Một số văn bản về Quy hoạch và Kế hoạch phát triển Nông nghiệp từ năm 2018 - 2023 | Một số Chính sách Nông nghiệp được Hội đồng Nhân dân tỉnh Ban hành từ năm 2019 - 2022 |

CÔNG KHAI QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
Tên fileFile kèm theo
Báo cáo tình hình thực hiện Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương tháng 4 năm 2021 File kèm theo
Báo cáo tình hình thực hiện Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương tháng 3 năm 2021 File kèm theo
Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021 cho các huyện, thị xã và thành phố File kèm theo
Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh Bình Dương Ban hành quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương File kèm theo
Thông tư số 85/2020 ngày 01/10/2020 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai và ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp File kèm theo
Quyết định 398/QĐ-UBND ngày14/2/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 cho các huyện, thị xã và thành phố File kèm theo
Công văn số 1384/UBNN-KT ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng hàng dự trữ Quốc gia phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Công văn số 1584/UBND-KT ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc tạm ứng kinh phí từ nguồn Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 cho UBND các huyện, thị xã, thành phố File kèm theo
Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 cho các huyện, thị xã và thành phố File kèm theo
Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 File kèm theo
Thông báo 331/TB-QPCTT ngày 13/02/2018 của Quỹ PCTT v/v công khai tình hình giải ngân hỗ trợ kinh phí từ Quỹ phòng, chống thiên tai giai đoạnn năm 2016-2017 File kèm theo
Công văn 1081/SNN-PCTT ngày 23/6/2017 v/v chủ động hỗ trợ khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra File kèm theo
Mẫu Báo cáo tổng hợp quyết toán Quỹ phòng chống thiên tai năm 2016 (Excel) File kèm theo
Công văn 1620/SNN-PCTT ngày 08/9/2017 V/v BC tổng hợp quyết toán và đề nghị tất toán tình hình thực hiện nguồn Quỹ PCTT niên từ năm 2016 (01/01/2016 đến 31/12/2016) File kèm theo
Khung Báo cáo tổng hợp quyết toán Quỹ phòng chống thiên tai năm 2016 (Word) File kèm theo
Báo cáo 253/BC-QPCTT ngày 22/02/2017 của Quỹ PCTT Báo cáo tình hình thực hiện Quỹ PCTT tháng 01 năm 2017 File kèm theo
Thông báo 110/TB-QPCTT ngày 20/01/2017 của Quỹ PCTT Thông báo thay đổi tài khoản giao dịch của Quỹ PCTT File kèm theo
Báo cáo 109/BC-PCTT ngày 20/01/2017 của Quỹ PCTT Báo cáo tình hình thực hiện Quỹ PCTT tháng 12 năm 2016 File kèm theo
Báo cáo 2345/BC-PCTT ngày 16/12/2016 của Quỹ PCTT Báo cáo tình hình thực hiện Quỹ PCTT tháng 11 năm 2016 File kèm theo
Công văn 2315/SNN-PCTT ngày 12/12/2016 của BCH PCTT & TKCN tỉnh Bình Dương v/v xây dựng kế họach thu Quỹ và dự toán chi hỗ trợ từ Quỹ PCTT năm 2017 File kèm theo
Công văn 2314/SNN-PCTT ngày 12/12/2016 của BCH PCTT & TKCN tỉnh Bình Dương v/v hỗ trợ KP trang bị 01 ca nô phục vụ công tác PCTT và TKCN huyện Bắc Tân Uyên File kèm theo
Công văn 2271/SNN-PCTT ngày 6/12/2016 của BCH PCTT & TKCN tỉnh Bình Dương v/v đôn đốc các địa phương nộp Quỹ về Cơ quan quản lý Quỹ PCTT (đợt 2 năm 2016) File kèm theo
Báo cáo 2222/BC-PCTT ngày 30/11/2016 của Quỹ PCTT Báo cáo tình hình thực hiện Quỹ PCTT tháng 10 năm 2016 File kèm theo
Báo cáo 2016/BC-PCTT ngày 27/10/2016 của Quỹ PCTT Báo cáo tình hình thực hiện Quỹ PCTT tháng 09 năm 2016 File kèm theo
Công văn 1673/SNN-PCTT ngày 8/9/2016 của BCH PCTT & TKCN v/v báo cáo tất toán kết quả thu, chi Quỹ PCTT năm 2015 và mẫu báo cáo định kỳ hàng tháng kể từ năm 2016 File kèm theo
Thông báo 1590/TB-PCTT ngày 30/8/2016 của Quỹ PCTT tỉnh Bình Dương v/v công khai nguồn thu, chi Quỹ PCTT tỉnh Bình Dương trên website File kèm theo
Công khai dự toán KP hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác phòng chống thiên tai năm 2015 và đến 31/7/2016 File kèm theo
Công văn 1181/SNN-PCTT ngày 30/6/2016 của BCH PCTT & TKCN tỉnh Bình Dương v/v trả lời Công ty TNHH Nhựt Tường (P.An Phú, Tx. Thuận An, Bình Dương) về nghĩa vụ đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai File kèm theo
Công văn 1116/SNN-PCTT ngày 23/6/2016 của BCH PCTT & TKCN tỉnh Bình Dương v/v đôn đốc các địa phương nộp quỹ về Cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai (đợt 1 năm 2016) File kèm theo
Báo cáo 1148/BC-SNN ngày 24/6/2016 của BCH PCTT & TKCN Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ năm 2015 đến nay và triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo năm 2016 File kèm theo
Công văn 234/SNN-PCTT ngày 17/02/2016 của BCH PCTT & TKCN v/v trả lời công văn đề nghị hỗ trợ KP khẵc phục hậu quả do thiên tai File kèm theo
Công văn 01/SNN-PCTT ngày 04/01/2016 của Quỹ PCTT v/v đính chính VB số 2205/SNN-PCTT ngày 14/12/2015 của Quỹ PCTT File kèm theo
Công văn 2324/SNN-BCHPCTT ngày 31/12/2015 của BCH PCTT & TKCN v/v báo cáo kết quả thu, chi Quỹ PCTT năm 2015 và nộp Quỹ còn tồn động về Cơ quan quản lý Quỹ PCTT File kèm theo
Công văn 2205/SNN-PCTT ngày 14/12/2015 của Quỹ PCTT v/v hướng dẫn cách trích 3% và 5% khi sử dụng Quỹ PCTT File kèm theo
Quyết định 3248/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh Bình Dương v/v giao chỉ tiêu kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2015 cho các huyện, thị xã và thành phố Thủ Dầu Một File kèm theo
Quyết định 2768/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh Bình Dương v/v ban hành quy định tạm thời về quản lý, sử dụng Quỹ PCTT trên địa bàn tỉnh Bình Dương File kèm theo
Công văn 1625/SNN-PCTT ngày 21/9/2015 của BCH PCTT & TKCN v/v đề nghị khẩn trương tổng hợp kế họach thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2015 gửi về BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tờ trình UBND tỉnh phê duyệt File kèm theo
Công văn 1559/SNN-PCTT ngày 10/9/2015 của Quỹ PCTT tỉnh Bình Dương v/v Thông báo số tài khoản giao dịch của Quỹ PCTT File kèm theo
Công văn 1209/SNN-PCTT ngày 22/7/2015 của BCH PCTT & TKCN tỉnh Bình Dương v/v tiếp tục thực hiện theo các quy định hướng dẫn hiện hành trong thời gian chờ hướng dẫn của TW liên quan đến Quỹ PCTT năm 2015 File kèm theo
Công văn 625/UBND-KTN ngày 09/03/2015 của UBND tỉnh Bình Dương v/v lập kế họach thu Quỹ PCTT năm 2015 File kèm theo
Quyết định 290/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của UBND tỉnh Bình Dương v/v ban hành Quy chế tổ chức về họat động của Quỹ PCTT tỉnh Bình Dương File kèm theo
Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 Quy định thành lập và quản lý Quỹ PCTT File kèm theo
Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 File kèm theo

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
Năm 2023 Năm 2023
CÁC ỨNG DỤNG
 Phần mềm Một cửa
QUỸ PHÒNG CHỐNG TT
 Công khai quỹ PCTT
 Văn bản hướng dẫn
LIÊN KẾT NGOÀI
 
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BÌNH DƯƠNG Đăng nhập
Tầng 03, Tháp A, Toà nhà Trung Tâm Hành Chính, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một (Thành phố Mới Bình Dương), tỉnh Bình Dương
Chịu trách nhiệm: PHẠM VĂN BÔNG - Giám Đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274)3897399 - Email: sonnptnt@binhduong.gov.vn
Quản lý website: BAN BIÊN TẬP WEBSITE